november 5, 2012

Ingen kommentarer

Støtte for mobile enheter

leseWEB 2.0 støtter nå mobile enheter med operativsystem Windows Phone, Android, iOS 5, iOS 6 (iPhone/iPad).

Mer

august 1, 2012

Ingen kommentarer

Testing av uttale med egne ord

Mange av våre kunder (spesielt i en oppstartsfase) har etterspurt en funksjonalitet der en kan teste uttale av egne ord (det kan være stedsnavn, navn på lokale politikere etc.)

Denne funksjonalitet er nå tilgjengelig her.

Mer

juni 20, 2012

Ingen kommentarer

LEXIN har fått lyd (talesyntese) for bokmål og nynorsk

LEXIN har nå fått lyd til alt ordbokinnhold på bokmål og nynorsk. Når du har søkt på et ord i LEXIN, vil du se høyttaler-ikonet 26512-3_lyd_gul bak feltene på bokmål og nynorsk. Klikk på ikonet for å få lest opp teksten i feltet.
Link LEXIN

Mer

januar 20, 2012

Ingen kommentarer

Kriseinfo.no bruker leseWEB 2.0 TailorMade

Kriseinfo.no er et nytt og viktig bidrag til å styrke samfunnssikkerheten. Informasjonen er helt avgjørende i kriser. Et samlet sted for informasjon vil i seg selv være forebyggende og skadereduserende, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag åpnet myndighetenes nye kriseportal.

www.kriseinfo.no

Mer

januar 10, 2012

Ingen kommentarer

EU formannskapets hjemmeside benytter leseWEB 2.0

Mer

november 13, 2011

Ingen kommentarer

Seminaret SNAKKIS 09.11.2011

Seminaret SNAKKIS 9.11.2011 konkluderte med at norsk taleteknologi kan være på vei opp av en bølgedal. Stadig flere ser nytten av å bruke tekst-til-tale og de nye SMART-telefonene viser nye muligheter med talegjenkjenning, selv om det ligger ‘gammel’ teknologi i bunn. Selve talegjenkjenningen ligger på sentrale servere som samspiller med App på SMART-telefonen. Dette er så koblet mot kunstig intelligens (AI) for å gi inntrykk av at det er ’intelligens’ bak dialogen. Eksempel på dette er SIRI fra Apple på iPhone4.

Mer

oktober 24, 2011

Ingen kommentarer

Hedmark fylkeskommune velger leseWEB 2.0

Hedmark fylkeskommune har fått nye nettsider og også tatt i bruk leseWEB 2.0. Dermed benytter de aller fleste fylkeskommunene leseWEB 2.0 for opplesing av tekst.

www.hedmark.org

Mer

juni 23, 2011

Ingen kommentarer

Helsedirektoratet velger leseWEB 2.0

Helsedirektoratets portal Helsenorge – www.helsenorge.no – ble åpnet av helseministeren 15. juni 2011. Portalen har lagt vekt på Universell Utforming og leseWEB 2.0 er en del av konseptet.

Mer

mai 27, 2011

Ingen kommentarer

leseWEB 2.0 TailorMade (skreddersøm)

Den nye versjonen av leseWEB 2.0 er nå klar. Det betyr at leseWEB 2.0 kan settes opp på to ulike måter. Den første varianten er som vist på denne siden med ikontrekke (toolbar). Den andre måten å sette opp leseWEB 2.0 på har vi kalt ’skreddersøm’. Dette fordi ikonene for opplesing er tettere integrert med selve løsningen for øvrig. Eksempel på integreringfinner du her på våre demosider.

Mer

mai 27, 2011

Ingen kommentarer

Valg av kvinne- eller mannstemme

Mange som har lesevansker har også hørselsvansker. Derfor kan for noen en kvinnestemme låte utydelig, mens en mer lavfrekvent mannstemme er OK. For andre igjen er det motsatt. Vi har derfor laget en løsning slik at sluttbruker selv velger hvilken stemme han vil ha. Dette gjelder alle språk. Tilbakemeldinger fra testbrukere er meget gode.

Mer