VoiceASP – Økt tilgjengelighet med talesyntese

VoiceASP leverer system for talesyntese. Alle nye nettsider, både offentlige og private som er rettet mot allmennheten, må være universelt utformet, dvs. også ha opplesingsmulighet, ifølge den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven som ble gjort gjeldende fra 01.07.2013. Ifølge OECD sine kriterier, sliter nærmere 30% av den voksne befolkningen med lesevansker i en eller annen form.

VoiceASP skal være en ledende tilbyder av tjenester innen talesyntese, telefonibaserte taleapplikasjoner og tekst-til-tale-løsninger. Vi har mange gode samarbeidspartnere på kryss og tvers av landegrensene i Norden, og leverer våre tjenester i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Opplesing av nettsider med god moderne syntetisk tale er en utrolig god hjelp for denne gruppen. En dyslektiker gir oss denne tilbakemelding:

«leseWEB 2.0 gjør det mulig å lese en nettside like raskt som andre – leseWEB gir meg tiden tilbake».

Skriv tekst her: