mai 10, 2021

Ingen kommentarer

Det danske folketing tar i bruk leseWEB 2.0 for opplesing av nettsider

For å være forberedt på de ny krav i EU’s WAD direktiv, tar Det danske folketing i bruk leseWEB 2.0

www.ft.dk

Mer

mars 1, 2021

Ingen kommentarer

Utdanningsdirektoratet velger leseWEB 2.0 som støttesystem ved eksamen i 10. trinn

50.000 elever skal bruke leseWEB 2.0 under forberedelse til eksamen i norsk og engelsk fra 2017. «Å håndtere 50.000 brukere samtidig (over en time) med gode svartider har vært en stor utfordring for oss», sier markedssjef Vibeke Stølen Andrup. Samtidig må uttalen være på topp for alle språk.

Mer

januar 11, 2021

Ingen kommentarer

Felleskatalogen tar i bruk leseWEB 2.0 for opplesing av pakningsvedlegg

Vi gjør dette for å gi støtte til de mange som av ulike årsaker har lesevansker, sier Felleskatalogen i en pressemelding.

 

https://www.felleskatalogen.no/medisin/pasienter/a

Mer

oktober 1, 2018

Ingen kommentarer

Brukervennlig løsning for opplesing gir resultater

Flere og flere kommuner tar nå i bruk leseWEB 2.0 TailorMade, se eksempelvis sorum.kommune.no og austevoll.kommune.no. «Vi ser en økning på opp mot 10-gangen i trafikk sammenlignet med tradisjonelle ikonrekkeløsninger», sier markedssjef Vibeke Stølen Andrup. Tilbakemelding fra sluttbrukere er også meget gode. ”Enklere enn dette blir det ikke”, sier en av brukerne.

Mer

september 13, 2016

Ingen kommentarer

Brukervennlige løsninger gir flere brukere

DIFI og andre statlige aktører hevder at opplesingsfunksjoner blir lite brukt. Vi har hele tiden hevdet at dette har med brukervennlighet å gjøre. DIFI bygger sine statistikker på foreldede løsninger.

En av våre kunder Sørum kommune (www.sorum.kommune.no) har tatt i bruk vår ’skreddersøm løsning’, opplesing på artikkelnivå. Dette har mangedoblet antall opplesinger pr. måned. Implementeringen viser at det ikke er nødvendig med opplesing på oversiktssider med lite tekst, men kun på sider med mye tekst. Blinde personer benytter helt andre løsninger.

Hva er egentlig brukervennlig ?

Funksjoner som for 10-12 år siden var å regne som brukervennlig, er i dag anakronismer som er mer forvirrende for brukeren. Dette fordi teknologien har utviklet seg – til det beste for brukeren. Eksempler på brukervennlig teknologi er enkle standardiserte måter å forstørre tekst på samt utheving av den tekst som leses opp. (Her bør en kunne velge utheving på ord eller setning etter eget ønske).

Eksempler på ’foreldet teknologi’ er såkalte ’leseremser’ og leselinjal. Dette er heller ikke i tråd med universell utforming av nettsider. En leseremse tar ut en tekstsetning fra en artikkel og presenterer den i en ’tekstremse’ et helt annet sted på skjermen.

Forsøk har vist at det er forvirrende for en svak brukergruppe å ha mange ulike alternativer. De ønsker kun å få lytte til teksten med en kvalitets talesyntese.

leseWEB 2.0 er testet av brukere med ulike lesevansker og vi har valgt å fokusere på en intuitiv løsning med en god brukeropplevelse.

Mer

januar 19, 2016

Ingen kommentarer

leseWEB 2.0 lanserer ’pek-og-lytt’ funksjonalitet

Mange brukere mener at det mest brukervennlige er å kun peke på skjermen, så starter opplesing. Spesielt nyttig er funksjonaliteten på lesebrett og mobile enheter der en slipper å markere tekst for opplesing. I kombinasjon med utheving av tekst ved opplesing er leseWEB 2.0 helt i topp når det gjelder brukervennlighet.

Mer

januar 10, 2015

Ingen kommentarer

leseWEB 2.0 støtter utheving av tekst ved opplesing

Det har vært et ønske fra en del brukere at tekst kan utheves ved opplesing. Ifm overgang til HTML5, har VoiceASP sammen med partnere introdusert en slik løsning.  Brukeren bestemmer selv om han/hun vil benytte utheving av tekst, samt hvilke farger som skal benyttes. Brukervennlig og enkelt er de tilbakemeldinger vi får.

Mer

januar 1, 2015

Ingen kommentarer

leseWEB 2.0 goes HTML5

Før HTML5 var det ingen standardisert måte å spille av lyd på i de ulike nettlesere. En måtte laste ned spillere som MS MediaPlayer eller Flash spillere. I HTML5 er dette forenklet og standardisert.

Sammen med partnere har derfor VoiceASP AS bygget om hele klientdelen av leseWEB 2.0 til HTML5. Derved kan alle nettlesere som støtter HTML5 benytte leseWEB 2.0. Dette gjelder også mobile enheter og lesebrett.

Overgang til HTML5 har vært et stort løft og gjør leseWEB 2.0 til det mest moderne verktøy for opplesing av nettsider for lesesvake grupper. 

Mer

september 1, 2014

Ingen kommentarer

NAV tar i bruk leseWEB 2.0 TailorMade

NAV har nå tatt i bruk leseWEB 2.0 TailorMade.

Mer

august 1, 2014

Ingen kommentarer

Experian gir VoiceASP AS beste kredittvurdering

Experian gir VoiceASP AS beste kredittvurdering (pdf)

Mer