Brukervennlig løsning for opplesing gir resultater

Flere og flere kommuner tar nå i bruk leseWEB 2.0 TailorMade, se eksempelvis sorum.kommune.no og austevoll.kommune.no. "Vi ser en økning på opp mot 10-gangen i trafikk sammenlignet med tradisjonelle ikonrekkeløsninger", sier markedssjef Vibeke Stølen Andrup. Tilbakemelding fra sluttbrukere er også meget gode. ”Enklere enn dette blir det ikke”, sier en av brukerne.

No Comments Yet.