Brukervennlige løsninger gir flere brukere

DIFI og andre statlige aktører hevder at opplesingsfunksjoner blir lite brukt. Vi har hele tiden hevdet at dette har med brukervennlighet å gjøre. DIFI bygger sine statistikker på foreldede løsninger.

En av våre kunder Sørum kommune (www.sorum.kommune.no) har tatt i bruk vår ’skreddersøm løsning’, opplesing på artikkelnivå. Dette har mangedoblet antall opplesinger pr. måned. Implementeringen viser at det ikke er nødvendig med opplesing på oversiktssider med lite tekst, men kun på sider med mye tekst. Blinde personer benytter helt andre løsninger.

Hva er egentlig brukervennlig ?

Funksjoner som for 10-12 år siden var å regne som brukervennlig, er i dag anakronismer som er mer forvirrende for brukeren. Dette fordi teknologien har utviklet seg – til det beste for brukeren. Eksempler på brukervennlig teknologi er enkle standardiserte måter å forstørre tekst på samt utheving av den tekst som leses opp. (Her bør en kunne velge utheving på ord eller setning etter eget ønske).

Eksempler på ’foreldet teknologi’ er såkalte ’leseremser’ og leselinjal. Dette er heller ikke i tråd med universell utforming av nettsider. En leseremse tar ut en tekstsetning fra en artikkel og presenterer den i en ’tekstremse’ et helt annet sted på skjermen.

Forsøk har vist at det er forvirrende for en svak brukergruppe å ha mange ulike alternativer. De ønsker kun å få lytte til teksten med en kvalitets talesyntese.

leseWEB 2.0 er testet av brukere med ulike lesevansker og vi har valgt å fokusere på en intuitiv løsning med en god brukeropplevelse.

No Comments Yet.