Hedmark fylkeskommune velger leseWEB 2.0

Hedmark fylkeskommune har fått nye nettsider og også tatt i bruk leseWEB 2.0. Dermed benytter de aller fleste fylkeskommunene leseWEB 2.0 for opplesing av tekst. www.hedmark.org

No Comments Yet.