Helsedirektoratet velger leseWEB 2.0

Helsedirektoratets portal Helsenorge – www.helsenorge.no – ble åpnet av helseministeren 15. juni 2011. Portalen har lagt vekt på Universell Utforming og leseWEB 2.0 er en del av konseptet.

No Comments Yet.