mai 8, 2014

Ingen kommentarer

leseWEB 2.0 klart markedsleder

De siste statistikker viser at leseWEB 2.0 er klar markedsleder når det gjelder opplesing av nettsider. God kvalitet på talesyntesen samt enkelhet i bruk er de argumenter vi får som tilbakemelding.

Mange setter også pris på at de selv kan skifte mellom en dame- og herresyntese.

Mer

november 7, 2013

Ingen kommentarer

Nye nettsider

I samarbeid med Markant Norge AS lanserer VoiceASP nye nettsider.

Mer

januar 1, 2013

Ingen kommentarer

Nødnettet benytter leseWEB 2.0 TailorMade

Direktoratet for nødkommunikasjon, www.dinkom.no , har fått nye nettsider og benytter leseWEB 2.0 TailorMade. Implementeringen er utført av Making Waves.

Mer

november 5, 2012

Ingen kommentarer

Støtte for mobile enheter

leseWEB 2.0 støtter nå mobile enheter med operativsystem Windows Phone, Android, iOS 5, iOS 6 (iPhone/iPad).

Mer

august 1, 2012

Ingen kommentarer

Testing av uttale med egne ord

Mange av våre kunder (spesielt i en oppstartsfase) har etterspurt en funksjonalitet der en kan teste uttale av egne ord (det kan være stedsnavn, navn på lokale politikere etc.)

Denne funksjonalitet er nå tilgjengelig her.

Mer

juni 20, 2012

Ingen kommentarer

LEXIN har fått lyd (talesyntese) for bokmål og nynorsk

LEXIN har nå fått lyd til alt ordbokinnhold på bokmål og nynorsk. Når du har søkt på et ord i LEXIN, vil du se høyttaler-ikonet 26512-3_lyd_gul bak feltene på bokmål og nynorsk. Klikk på ikonet for å få lest opp teksten i feltet.
Link LEXIN

Mer

januar 20, 2012

Ingen kommentarer

Kriseinfo.no bruker leseWEB 2.0 TailorMade

Kriseinfo.no er et nytt og viktig bidrag til å styrke samfunnssikkerheten. Informasjonen er helt avgjørende i kriser. Et samlet sted for informasjon vil i seg selv være forebyggende og skadereduserende, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag åpnet myndighetenes nye kriseportal.

www.kriseinfo.no

Mer

januar 10, 2012

Ingen kommentarer

EU formannskapets hjemmeside benytter leseWEB 2.0

Mer

november 13, 2011

Ingen kommentarer

Seminaret SNAKKIS 09.11.2011

Seminaret SNAKKIS 9.11.2011 konkluderte med at norsk taleteknologi kan være på vei opp av en bølgedal. Stadig flere ser nytten av å bruke tekst-til-tale og de nye SMART-telefonene viser nye muligheter med talegjenkjenning, selv om det ligger ‘gammel’ teknologi i bunn. Selve talegjenkjenningen ligger på sentrale servere som samspiller med App på SMART-telefonen. Dette er så koblet mot kunstig intelligens (AI) for å gi inntrykk av at det er ’intelligens’ bak dialogen. Eksempel på dette er SIRI fra Apple på iPhone4.

Mer

oktober 24, 2011

Ingen kommentarer

Hedmark fylkeskommune velger leseWEB 2.0

Hedmark fylkeskommune har fått nye nettsider og også tatt i bruk leseWEB 2.0. Dermed benytter de aller fleste fylkeskommunene leseWEB 2.0 for opplesing av tekst.

www.hedmark.org

Mer