Kriseinfo.no bruker leseWEB 2.0 TailorMade

Kriseinfo.no er et nytt og viktig bidrag til å styrke samfunnssikkerheten. Informasjonen er helt avgjørende i kriser. Et samlet sted for informasjon vil i seg selv være forebyggende og skadereduserende, sa statsminister Jens Stoltenberg da han i dag åpnet myndighetenes nye kriseportal. www.kriseinfo.no

No Comments Yet.