leseWEB 2.0 goes HTML5

Før HTML5 var det ingen standardisert måte å spille av lyd på i de ulike nettlesere. En måtte laste ned spillere som MS MediaPlayer eller Flash spillere. I HTML5 er dette forenklet og standardisert. Sammen med partnere har derfor VoiceASP AS bygget om hele klientdelen av leseWEB 2.0 til HTML5. Derved kan alle nettlesere som støtter HTML5 benytte leseWEB 2.0. Dette gjelder også mobile enheter og lesebrett. Overgang til HTML5 har vært et stort løft og gjør leseWEB 2.0 til det mest moderne verktøy for opplesing av nettsider for lesesvake grupper. 

No Comments Yet.