leseWEB 2.0 lanserer ’pek-og-lytt’ funksjonalitet

Mange brukere mener at det mest brukervennlige er å kun peke på skjermen, så starter opplesing. Spesielt nyttig er funksjonaliteten på lesebrett og mobile enheter der en slipper å markere tekst for opplesing. I kombinasjon med utheving av tekst ved opplesing er leseWEB 2.0 helt i topp når det gjelder brukervennlighet.

No Comments Yet.