leseWEB 2.0 støtter utheving av tekst ved opplesing

Det har vært et ønske fra en del brukere at tekst kan utheves ved opplesing. Ifm overgang til HTML5, har VoiceASP sammen med partnere introdusert en slik løsning.  Brukeren bestemmer selv om han/hun vil benytte utheving av tekst, samt hvilke farger som skal benyttes. Brukervennlig og enkelt er de tilbakemeldinger vi får.

No Comments Yet.