leseWEB 2.0 TailorMade (skreddersøm)

Den nye versjonen av leseWEB 2.0 er nå klar. Det betyr at leseWEB 2.0 kan settes opp på to ulike måter. Den første varianten er som vist på denne siden med ikontrekke (toolbar). Den andre måten å sette opp leseWEB 2.0 på har vi kalt ’skreddersøm’. Dette fordi ikonene for opplesing er tettere integrert med selve løsningen for øvrig. Eksempel på integreringfinner du her på våre demosider.

No Comments Yet.