Nødnettet benytter leseWEB 2.0 TailorMade

Direktoratet for nødkommunikasjon, www.dinkom.no , har fått nye nettsider og benytter leseWEB 2.0 TailorMade. Implementeringen er utført av Making Waves.

No Comments Yet.