Nye nynorsk synteser

Isak og Inger Vi har valgt å erstatte talesyntesen Nora med Isak og Inger som er utviklet av Lingit AS (www.lingit.no) Isak og Inger har en stabil, skjøtefri og forutsigbar opplesningskvalitet, og fremstår som både naturlige og forståelige. Sluttbruker kan nå velge om han/hun vil ha en kvinnestemme eller mannstemme. Dette er en stor nyhet for nynorskmiljøet i Norge. Test stemmene her.

No Comments Yet.