Produkter

VoiceASP AS tilbyr produkter som på ulike måter hjelper lesesvake i hverdagen.  Mange eldre samt mange blinde benytter seg ikke av Internett, her er det Taleportaler som er aktuelt. Andre har lesevansker av en eller annen type – her er det leseWEB og Voice_feedcaster som kan hjelpe.

VoiceASP har hatt tre utviklingsprosjekt under Norges forskningsråd, to av dem i samarbeide med NTNU. VoiceASP har god kontakt med ledende tilbydere i markedet som Acapela Group i Sverige og Nuance Inc. i USA.

I Norge har VoiceASP god kontakt med Norges blindeforbund og Dysleksiforbundet. Les mer om våre produkter.

leseWEB 2.0

Taleportaler

Voice_feedcaster

ASP-tjenesten