ASP-tjenesten

asp-tjenestenVoice Application Service Provider

Etablering av en stemmestyrt portal med talekort, talegjenkjenning (ASR) og tekst-til-tale (TTS) er omfattende og kostbart. VoiceASP tilbyr utviklere og bedrifter forøvrig en ferdig plattform for uttesting og eventuell drift av nye løsninger. Dette vil forenkle oppstart og fremdrift av talebaserte løsninger.

Plattformen er basert på Nuance teknologi med norsk ASR og TTS.

Ønsker du å høre mer om dette, vennligst ta kontakt på: 815 68 366.