leseWEB 2.0

Minst 30% av den generelle befolkningen har behov for opplesing av nettsider.

Opplesing gjennom nettlesere / operativsystem er ofte for komplisert og blir ikke tatt i bruk.

Mange mister derfor sin tilgang til viktig informasjon.

leseWEB 2.0 er en intuitiv og brukervennlig løsning for opplesing av nettsteder. Mer enn 150 organisasjoner i Norden benytter leseWEB 2.0.

leseWEB 2.0 leser opp all HTML-basert tekst på nett- stedet. PDF, ODF og Word dokumenter blir konvertert til HTML slik at de også kan leses. 

leseWEB 2.0 stiller ingen spesielle krav til lay-out, koding etc., men vi anbefaler at WCAG 2.0 standard for dokumentoppsett benyttes

leseWEB 2.0 støtter mange språk og en egen LIS (Language Identification System) modul velger syntese avhengig av innhold

Hvorfor opplesing ved hjelp av leseWEB 2.0

I digitaliseringens tidsalder er konsekvensene store dersom man som bruker av nettsider ikke evner å lese teksten.

Det som tilbys i dag av opplesingsfunksjonaliteter via nettlesere, eller innebygget funksjonalitet i Windows, Mac OS X, iOS eller Android, er ofte for komplisert og blir en barriere isteden for et hjelpemiddel:

 ” For å lytte til teksten i Windows kan du åpne hjelpemiddelsenter ved å taste Windows logotast + U eller ved å gå til Start menyen > Kontrollpanel > Hjelpemiddel > Hjelpemiddelsenter og klikke Start Skjermleser. For å avslutte lukke Skjermleser, trykk Windows logotast + Enter.”

Flere nettsider henviser likevel sine lesere til slike løsninger.

Tjenesten leseWEB 2.0 tilbyr brukervennlig og intuitiv opplesing for alle nettsider og sikrer en bedre brukeropplevelse.

Enkel implementering, månedlig brukerstatistikk og lav kostnad.

For mer bakgrunns info: www.voiceasp.no/media/

Installasjons video

Ref. http://slidetalk.net/Home/Viewer?Video=311036

Ikoner

Her er en oversikt over noen ikoner som dere fritt kan bruke sammen med en implementering av leseWEB TailorMade på deres hjemmeside.

26510-3_lyd_bla 26511-3_lyd_gra 26512-3_lyd_gul 26513-6_lyd_gra 26514-6_lyd_gul 26515-6_lyd_uten 26516-7_lyd_bla 26517-7_lyd_gul 26518-7_lyd_sort 26519-10_lyd_bla 26520-10_lyd_gul 26521-10_lyd_uten