Voice_feedcaster

voice_feedcasterVoice_feedcaster er en tjeneste for å publisere nyheter og artikler som podcasts. Voice_feedcaster håndterer innsamling av nyhetstekst, generering av lydfiler samt kontinuerlig oppdatering av podcast.

Funksjoner:

 • Automatisk innsamling av tekst fra rss-feed eller web-side.
 • Generering av tekst-til-tale lydfiler.
 • Løpende publisering av podcasts.
 • Feksibel og automatisk nyhetsinnsamling.
 • Talesyntese på flere språk fra AcapelaGroup.

Dine krav

 • Skape og publisere en podcast
 • Enkelt velge ut informasjon til din podcast
 • Kontinuerlig oppdatering av podcast

Vår løsning

 • Voice_feedcaster™ – en tjeneste for publisering av rss-feeds eller web-sider som podcast
 • Du peker ut webbsiden med nyheter (eller din rss-feed). Vi ordner resten
 • Din podcast oppdateres automatisk etter avtalt frekvens

Vil du vite mer, kontakt oss på info@voiceasp.no eller på telefon 815 68 366