Seminaret SNAKKIS 09.11.2011

Seminaret SNAKKIS 9.11.2011 konkluderte med at norsk taleteknologi kan være på vei opp av en bølgedal. Stadig flere ser nytten av å bruke tekst-til-tale og de nye SMART-telefonene viser nye muligheter med talegjenkjenning, selv om det ligger 'gammel' teknologi i bunn. Selve talegjenkjenningen ligger på sentrale servere som samspiller med App på SMART-telefonen. Dette er så koblet mot kunstig intelligens (AI) for å gi inntrykk av at det er ’intelligens’ bak dialogen. Eksempel på dette er SIRI fra Apple på iPhone4.

No Comments Yet.