Talesyntese gjennom 30 år

I likhet med alt annet innen IT, har talesynteser har utviklet seg mye over de siste 30 år. VoiceASP synes det er viktig å gi lesesvake den til enhver tid beste talesyntese på markedet. Dette er like naturlig som ikke å publisere WEB løsninger full av skrivefeil eller skrevet på dialekt. Ingen lanserer i dag WEB løsninger som er designet i 1995!

MediaLT er et konsulentselskap som ledes av blinde og der mange blinde også er ansatt. De har satt opp en oversikt over norske talesynteser. Ta deg tid til å lytte på disse tre syntesene. Det illustrerer godt forskjell i kvalitet og utvikling over tid:

LingSpeak Arne. Dette er den første talesyntese i Norge i kommersiell bruk. Syntesen ble utviklet av Telenor/NTNU på slutten av 1980-tallet og bærer preg av å være en 1. generasjons løsning med en ‘maskinaktig’ stemme. Så sent som i 2006 lanserte dog Microsoft Arne som sin løsning på Internett støttet av Staten. Det sies at daværende statsråd Heidi Grande Røys holdt på å dette av stolen pga kvaliteten ved lansering.

Statsråd Talesyntese

Statsråd Heidi Grande Røys 2006

Nuance Nora. På 1990-tallet utviklet NST (Nordisk Språkteknologi) på Voss talesyntesen Nora. Nora var basert på datidens teknologi (sammensatte lydelementer) og snakket en Sunnmøres dialekt. Egentlig var det en nynorsk syntese som kunne snakke bokmål. Nora ble bl.a brukt av Telenor og NSB, men pga dialekten kom det mye kritikk fra publikum. Etter klagebrev som «… få vekk den h…. sunnmørsdama», måtte Telenor legge ned sin tjeneste. Fortsatt er Nora i bruk i enkelte løsninger.

Acapela Kari. Etter år 2000 kom det nye teknologier som gjør at en kan utvikle såkalte HighQuality synteser. AcapelaGroup AB i Sverige er blant verdens fremste på dette området og har bl.a utviklet de norske syntesen Kari (og Olav). Dette er synteser med et naturlig stemmeleie som benyttes av VoiceASP AS. Den nye teknologien gjør det også enkelt å rette opp feil i uttale ved nye ord og ordsammenstillinger.

Demo alle tre synteser: www.medialt.no/syntese